ویزای شینگن رومانی همانند ویزای تمام کشورهای جهان در واقع مجوز ورود به کشور زیبا ، تاریخی و توریستی رومانی است . حتی اگر با تور رومانی نیز سفر می کنید به روادید رومانی احتیاج دارید با این تفاوت که وقتی با ویزای شینگن رومانی به این کشور پای نهادید، می توانید به سایر کشورهای عضو شینگن و اکثر کشورهای قاره اروپا هم وارد شوید.به همین دلیل آژانس مسافرتی تفریحات به راحتی می تواند پس از اخذ ویزای رومانی ، تورهای اروپا را بصورت چند شهری و یا چند کشوری برگزار نماید . عمده ترین تورهای اروپایی که از مبدا رومانی توسط آژانس مسافرتی تفریحات برگزار گردیده بشرح ذیل می باشد:

تور رومانی

تور دور اروپا

اطلاعات مفید ویزای شینگن رومانی

مدارک موردنیاز ویزای شنگن رومانی

آدرس و تلفن سفارت رومانی در تهران

وقت سفارت رومانی

http://www.gashtonline.com