هتل های گوابا پراکندگی جغرافیایی در سراسر شهر ساحلی گوا یکی از ویژگیهای بارز این شهر و تور گوا محسوب می شود.هتل های گوا  یا مراکز اقامتی گوا  از مسافرخانه تا هتل پنج ستاره لوکس همه نوع خدماتی با هر بودجه ای به مسافرین تور گوا  ارائه می دهد.مراکز اقامتی گوا  به مانند اکثر نقاط جهان به ترتیب درجه بندی عبارتند از : مسافرخانه ، هتل دوستاره ، هتل سه ستاره ،هتل چهارستاره ،هتل پنج ستاره ، بوتیک هتل ، هتل پنج ستاره آل ، هتل پنج ستاره یو آل که همانطور که ذکر شد با هر بودجه وسلیقه ای سازگاراست.