تور نمایشگاهی دبی بدلیل موقعیت ویژه دبی بعنوان مرکزیت تجارت خاورمیانه وحتی آسیا وجهان مورد توجه بسیاری از بازرگانان وتجار بین المللی می باشد.نزدیکی دبی به ایران وسهوات دادوستد تجاری بین ایران ودبی تورهای نمایشگاهی دبی را مورد توجه بازرگانان ایرانی قرارداده ودر سالهای اخیر تورگردانان ومجریان تورهای ایرانی توجه ویژه ای به تورهای نمایشگاهی دبی مبذول داشته اند وآژانس مسافرتی تفریحات تورهای نمایشگاهی دبی را به شرح ذیل در سالهای اخیر اجرا نموده است

مشاهده تورهای نمایشگاهی دبی اجرایی توسط آژانس تفریحات
 
         
       
         
         
         
         
         
   
         
   
         
         
         
 
         
         
 

 

: